Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Stan prawny: 1 lipca 2018 roku
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyj ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247214 Autor: Krzysztof Eichstaedt
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596514 Autor: Skorupka Jerzy
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283311 Autor: Andrzej Sakowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania karnego ze schematami
  Kodeks postępowania karnego ze schematami Teksty ustaw + schematy
  Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245265 Autor: Katarzyna Sychta
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075596 Autor: Zabłocki Stanisław
  Wolters Kluwer
 6. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285360 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeci ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285766 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania karnego broszura 2018
  Kodeks postępowania karnego broszura 2018
  Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktykom łatwe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365721891 Autor: Krzyżanowski Lech
  Od.Nowa
 9. Kodeks postępowania karnego
  Kodeks postępowania karnego B
  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283809 Autor: Flisek Aneta
  C.H. Beck
 10. Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo
  Kodeks postępowania karnego 2018 Twoje prawo Stan prawny 01.01.2018 roku
  Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283809 Autor: Twoje Prawo 2018
  Wydawnictwo C.H.Beck