Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Przesłuchanie
  Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych tryby przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k.
  W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizował ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876803 Autor: Kamil Federowicz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2020 analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19
  Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.Czyt ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381589345 Autor: Andrzej Sakowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka Stan prawny 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki d ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247092 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 4. Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
  Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych
  Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604512 Autor: Maciej Rogalski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania karnego Komentarz Beck
  Kodeks postępowania karnego Tom I i II Komentarz do art. 1 - 682 2020 Beck
  Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3500 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia pr ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381588669 Autor: Dariusz Drajewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 3 wydanie z 2018 roku z uszkodzoną okładką stan prawny na 1.11.2017 roku
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry P ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381589352 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 2020
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania k ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589352 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Tom 1 i 2 na 2020 roku
  W komentarzu do kodeksu postępowania karnego dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873802 Autor: Świecki Dariusz
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX
  Kodeks postępowania karnego Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019
  Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. Nowela ta przewiduje m.in.: odformalizowanie procedur; ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874519 Autor: Jarosław Zagrodnik
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015
  Kodeks postępowania karnego Komentarz do nowelizacji 2019
  Publikacja stanowi praktyczne omówienie w formie komentarza najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej z 19 lipca 2019 r. Autorka uwzględnia dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu, które zostały ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874625 Autor: Joanna Mierzwińska Lorencka
  Wolters Kluwer Polska