Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka Stan prawny 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki d ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247092 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
  Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
  Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604512 Autor: Maciej Rogalski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyj ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247214 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296
  Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296 Tom 2
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych prze ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245494 Autor: Ryszard Stefański
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596514 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283311 Autor: Andrzej Sakowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075596 Autor: Zabłocki Stanisław
  Wolters Kluwer
 8. Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej
  Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej
  Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnion ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380853317 Autor: Cieślak Wojciech
  Difin
 9. Kontrola korespondencji
  Kontrola korespondencji
  W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325589875 Autor: Maciej Rogalski
  C.H. Beck
 10. Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publika ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381074834 Autor: Świecki Dariusz
  Wolters Kluwer