Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Stan prawny: 1 lipca 2018 roku
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyj ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247214 Autor: Krzysztof Eichstaedt
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki d ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247092 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 3. Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296
  Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296 Tom 2
  Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296. Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, kt ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245494 Autor: Ryszard Stefański
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Stan prawny: 1 września 2018 r
  Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeci ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285766 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Kodeks postępowania karnego Twoje prawo
  Kodeks postępowania karnego Twoje prawo Podwójny stan prawny 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.
  Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381288385 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596514 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381283311 Autor: Andrzej Sakowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania karnego ze schematami
  Kodeks postępowania karnego ze schematami Teksty ustaw + schematy
  Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, m.in. wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie usta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245265 Autor: Katarzyna Sychta
  Wolters Kluwer Polska
 9. Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
  Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu p ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381075596 Autor: Zabłocki Stanisław
  Wolters Kluwer
 10. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
  Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty w ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285360 Autor: Teksty Ustaw Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck