Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Tom 1/2
  Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyj ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247214 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 2. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania k ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589352 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian
  Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2019 roku
  Ustawa z 19.7.2019 r. usprawnia postępowanie karne. Główne zmiany dotyczą m.in.: dostosowania regulacji procesowej do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego, w szczególności chodzi o rezygnację ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980227 Autor: Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka Stan prawny 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki d ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247092 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 5. Kodeks postępowania karnego Komentarz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Mogilnicki
  Reprint komentarza, który ukazał się w 1933 r. i dotychczas nie był wznawiany. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605557 Autor: Aleksander Mogilnicki
  Wolters Kluwer Polska
 6. Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
  Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych
  Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604512 Autor: Maciej Rogalski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296
  Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 167-296 Tom 2
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych prze ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381245494 Autor: Ryszard Stefański
  Wolters Kluwer Polska
 8. Kodeks postępowania karnego Komentarz 2015
  Kodeks postępowania karnego Komentarz 2020
  Komentarz jako jedyny na rynku zawiera omówienie zmian wynikających z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (Druk sejmowy Nr 2393), która wejdzie w życie 1.7.2015 r., i która nowelizuje nie tylko KPK, ale ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788325565862 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks karny KPK 2015 Edycja prokuratorska
  Kodeks karny KPK 2020 Edycja prokuratorska
  Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa k ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325575519 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Zbiór Karny PLUS 2016
  Zbiór Karny PLUS 2020 Wolters
  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koron ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788380921474 Autor: Lex
  Wolters Kluwer Polska