Kodeks postępowania karnego komentarz Świecki Wolters

 1. Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz 2021 Dudka
  Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania w ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381247092 Autor: Katarzyna Dudka
  Wolters Kluwer Polska
 2. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
  Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Świecki
  Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając poszczegó ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788382230925 Autor: Dariusz Świecki
  Wolters Kluwer Polska
 3. Przesłuchanie
  Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych tryby przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k.
  W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizował ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381876803 Autor: Kamil Federowicz
  Wolters Kluwer Polska
 4. Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2021 analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19
  Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.Czyt ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381589345 Autor: Andrzej Sakowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
  Podsłuch procesowy i pozaprocesowy Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych
  Książka o podsłuchu procesowym i pozaprocesowym stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604512 Autor: Maciej Rogalski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Kodeks postępowania karnego Komentarz Beck
  Kodeks postępowania karnego Tom I i II Komentarz do art. 1 - 682 2021 Beck
  Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3500 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia pr ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381588669 Autor: Dariusz Drajewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 3 wydanie z 2021 roku z uszkodzoną okładką stan prawny na 1.11.2017 roku
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry P ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381589352 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 2021
  Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania k ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589352 Autor: Komentarze Kodeksowe
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
  Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Tom 1 i 2 na 2021 roku
  W komentarzu do kodeksu postępowania karnego dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873802 Autor: Świecki Dariusz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX
  Kodeks postępowania karnego Komentarz praktyczny do nowelizacji 2021
  Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. Nowela ta przewiduje m.in.: odformalizowanie procedur; ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874519 Autor: Jarosław Zagrodnik
  Wolters Kluwer Polska