Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

Kredyt hipoteczny Komentarz Czech

249 zł 190.79 zł

Tomasz Czech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381608190
Rok wydania: 2019

Kredyt hipoteczny

Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpretacyjne wynikające z przepisów tej ustawy oraz przedstawił praktyczne propozycje ich rozwiązania. Wiele uwagi poświęcił m.in.:
reklamie kredytu hipotecznego,
ocenie zdolności kredytowej konsumenta,
procedurze zawierania umowy o kredyt hipoteczny,
treści tej umowy,
dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy,
przedterminowej spłacie kredytu przez konsumenta.
Liczne przykłady w komentarzu Kredyt hipoteczny oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w kredytowaniu hipotecznym są istotnym walorem tego opracowania.