Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

60 zł 46.87 zł

Wilk Dariusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372856661
Rok wydania: 2013

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczególności metody identyfikacji, zostały zaktualizowane o najnowsze osiągnięcia naukowe. Ponadto, w przewodniku zaanonsowano najważniejsze zmiany prawne, które są proponowane w najnowszych projektach aktów prawnych, w szczególności w projekcie kodeksu postępowania karnego z 2011 r. Niektóre z zagadnień zostały zaprezentowane po raz pierwszy na polskim rynku w ramach zwartej pracy dydaktycznej. Integralną częścią przewodnika jest spis najnowszej i najważniejszej literatury, który może być pomocny dla czytelników chcących uzyskać więcej informacji z określonych zagadnień, np. podczas pisania prac dyplomowych.