Kodeks spółek handlowych Komentarz Dumkiewicz

Małgorzata Dumkiewicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607346
Rok wydania: 2020

Kodeks spółek handlowych Komentarz Dumkiewicz Stan prawny: 1 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) i 1 marca 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655)

W komentarzu do kodeksu spółek handlowych uwzględniono najnowsze zmiany kodeksu spółek handlowych, w tym wynikające z ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu znalazło się również omówienie ponad 130 dodanych do kodeksu artykułów regulujących nowy typ spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, które zaczną obowiązywać od 1.03.2020 r.