Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

 1. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie Poradnik dobrych praktyk
  Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas
  Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjonalnie udzielać informacji, reagować na obiekcje c ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248137 Autor: Ewa Janas
  Wydawnictwo Presscom
 2. Pomoc materialna dla uczniów Ciszewski
  Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski
  O praktycznym wymiarze tej książki stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Do książki dołączono płytę CD z 37 wzorami dokumentów związanych z udziela ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381983259 Autor: Piotr Ciszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o dostępności cyfrowej stron
  Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Komentarz
  W publikacji omówiono regulacje dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, które nakładają nowe obowiązki na jednostki sektora finansów publicznych i niektóre inne podmi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381872096 Autor: Kamil Czaplicki
  Wolters Kluwer Polska
 4. Pomoc publiczna
  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Wybrane zagadnienia Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce
  Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą być sfinansowane z pomocy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381871426 Autor: Adam Ambroziak
  Wolters Kluwer Polska
 5. Wykładnia przepisów prawa cywilnego
  Wykładnia przepisów prawa cywilnego Jędrejek
  Pierwsze od ponad 80 lat opracowanie w języku polskim dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego zarówno materialnego, jak i procesowego. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381871419 Autor: Grzegorz Jędrejek
  Wolters Kluwer Polska
 6. Przygotowanie i wygłaszanie przemówień
  Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej
  Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248090 Autor: Monika Maj Osytek
  Wydawnictwo Presscom
 7. Polszczyzna (nie)urzędowa
  Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
  Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248182 Autor: Michał Wiśnicki
  Wydawnictwo Presscom
 8. Błędy formalne w tekstach prawnych
  Błędy formalne w tekstach prawnych
  W książce o błędach formalnych w tekstach prawnych pokazano przykłady typowych błędów formalnych popełnianych przez polskiego prawodawcę. Przy każdym z omawianych błędów przedstawiono zasadę popr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381872010 Autor: Andrzej Malinowski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
  Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych Komentarz na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz
  Komentarz stanowi szczegółowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji el ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980579 Autor: Łukasz Goździaszek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym). Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dokumentów p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046202 Autor: Dariusz Kała
  Wydawnictwo ODDK