Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

 1. PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2
  PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2
  Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381600354 Autor: Andrzej Bałandynowicz
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
  Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
  Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach sa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289917 Autor: Sebastian Gajewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
  Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
  Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do ustawy 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581295 Autor: Łukasz Węgrzynowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
  Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
  Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: us ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046363 Autor: Magdalena Ługiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 6. Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
  Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581042 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i stru ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326496066 Autor: Czepek Jakub
  Wolters Kluwer Polska
 8. Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
  Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
  Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580267 Autor: Piotr Sitniewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych
  Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych
  Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381580816 Autor: Katarzyna Michalak Abram
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
  Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
  Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581103 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck