Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

 1. Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
  Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji
  Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788365611390 Autor: Krzysztof Sobieralski
  Wydawnictwo Presscom
 2. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Komentarz
  Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.). Ustawa określa zasady organizacji nowej umundu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584494 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Korporacja
  Korporacja
  Monografia zawiera przekrojową analizę konstrukcji korporacji prywatnoprawnej. Celem opracowania jest przede wszystkim wyodrębnienie zasadniczych elementów występujących w każdej strukturze korporacyjnej ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604581 Autor: Katarzyna Kopaczyńska Pieczniak
  Wolters Kluwer Polska
 4. Konstytucja biznesu Komentarz
  Konstytucja biznesu Komentarz
  Konstytucja biznesu. Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie pakietu czterech aktów prawnych tworzących fundamenty regulacji gospodarczej i zarazem publicznego prawa gospodarczego, które w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603416 Autor: Leszek Bielecki
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
  Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz
  Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584883 Autor: Michał Frączkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Wina w prawie karnym
  Wina w prawie karnym
  W prezentowanej publikacji autorka analizuje, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, co składa się na katalog przesłanek jej przypisania. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603720 Autor: Magdalena Kowalewska Łukuć
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)
  Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym). Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dokumentów p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046202 Autor: Dariusz Kała
  Wydawnictwo ODDK
 8. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i stru ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326496066 Autor: Czepek Jakub
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581189 Autor: Paweł Łabuz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
  W książce autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603010 Autor: Małgorzata Mędrala
  Wolters Kluwer Polska