Książki o prawie na 2018 rok kodeks komentarz

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
  Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz
  Świadczenie usług drogą elektroniczną Komentarz. Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581103 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. SPOSOBY JEDNOSTRONNEJ REZYGNACJI Z ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
  SPOSOBY JEDNOSTRONNEJ REZYGNACJI Z ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
  Druk na życzenie - realizacja 10 dni.Monografia zawiera analizę sposobów jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych w prawie polskim. Jej wynikiem jest zdefiniowanie wszystkich sposobów jednostronnej ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8375265446 Autor: Grzegorz Tracz
  Wolters Kluwer Polska
 3. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego
  Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja powstała jako przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Jej celem jest przedst ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289931 Autor: Adam Hać
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. LEXICON OF LAW TERMS WYD3
  LEXICON OF LAW TERMS WYD3
  Trzecie wydanie Leksykonu terminów prawnych jest adresowane do studentów prawa i ekonomii, pracowników kancelarii prawniczych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców, nauczycieli specjalistycznego języ ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 8325543563 Autor: Ewa Myrczek Kadłubicka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem
  Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem
  Książka zawiera uniwersalny przykład ze szczegółowym komentarzem projektu uchwały rady gminy / rady powiatu / sej­miku województwa w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej i ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325546854 Autor: Ireneusz Krześnicki
  Wydawnictwo Municipum S.A.
 6. Statut gminy z komentarzem Poradnik praktyczny po nowelizacji ustawy ustrojowej
  Statut gminy z komentarzem Poradnik praktyczny po nowelizacji ustawy ustrojowej
  Książka jest poradnikiem zawierającym propozycje zapisów, które nie tylko ułatwią sformułowanie nowego statutu, ale też wskażą na możliwość wyeliminowania regulacji, których w statucie być nie p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326407123 Autor: Ireneusz Krześnicki
  Wydawnictwo Municipum S.A.
 7. Samorządowe centra usług wspólnych
  Samorządowe centra usług wspólnych pod red. Marleny Sakowskiej-Baryły i Marcina Górskiego
  Utworzenie CUW to skomplikowany proces wymagający pokonania licznych trudności natury prawno-organizacyjnej. Publikacja koncentruje się wokół istotnych zagadnień praktycznych, wskazując, jak postępować ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788361980803 Autor: Marcin Górski
  Wydawnictwo Municipum S.A.
 8. Prawa i obowiązki radnego Poradnik na kadencję 2018 – 2023
  Prawa i obowiązki radnego Poradnik na kadencję 2018 – 2023
  Wyczerpujące kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy i powiatu opisujące zasady wykonywania mandatu począwszy od momentu złożenia ślubowania do udziału w pracach rady, jej komisjach i organach insty ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788360030868 Autor: Zdzisław Majewski
  Wydawnictwo Municipum S.A.
 9. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka
  Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarze Becka
  Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz bazuje na najnowszym tekście jednolitym z 6.3.2018 r., t.j. Dz.U ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580502 Autor: Marcin Asłanowicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzani ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287449 Autor: Marcin Wojewódka
  Wydawnictwo C.H.Beck