Książki o prawie na 2020 rok kodeks komentarz

 1. Ustawa o produktach kosmetycznych Komentarz
  Ustawa o produktach kosmetycznych Komentarz
  Szczegółowe omówienie ustawy z 4.10.2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227), która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 30.3.2001 r. o kosmetykach. Zmiana powyższej regul ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381987325 Autor: Monika Urbaniak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Polszczyzna (nie)urzędowa
  Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych
  Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248182 Autor: Michał Wiśnicki
  Wydawnictwo Presscom
 3. Umowa o rejestrację domeny internetowej
  Domeny internetowe Teoria i praktyka
  Publikacja zawiera omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych. Stanowi jednocześnie podsumowanie kilkunastoletniej pracy Sądu Polu ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381878012 Autor: Ireneusz Matusiak
  Wolters Kluwer Polska
 4. Wstęp do sztucznej inteligencji
  Prawo sztucznej inteligencji Monografie Becka Marek Świerczyński
  Technologie oparte na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI) zmieniają świat szybciej i bardziej fundamentalnie niż dotychczasowe innowacje technologiczne. Sztuczna inteligencja nie jest techno ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984553 Autor: Marek Świerczyński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo karne
  Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym
  Mimo, że od półwiecza pozbawiony jest on podstawy prawnej, powołują się nań niemal wszyscy autorzy aktualnych podręczników akademickich, a często również judykatura w uzasadnieniach do orzeczeń są ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381283571 Autor: Marta Romańczuk Grącka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. arbitraż inwestycyjny
  Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)
  Celem monografii jest analiza koncepcji transparentnego, czyli jawnego dla opinii publicznej, postępowania w traktatowym arbitrażu inwestycyjnym pomiędzy inwestorem a państwem. W ramach przeprowadzonych ba ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984966 Autor: Dominik Horodyski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. financial assistance
  Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)
  Ograniczenia w finansowaniu przez spółkę akcyjną nabywania oraz obejmowania emitowanych przez nią akcji, zarówno na gruncie europejskim jak i polskim okazały się wyjątkowo trudne w zastosowaniu, pozost ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381983594 Autor: Paulina Kimla Kaczorowska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Prawa człowieka
  Prawo międzynarodowe praw człowieka Beck
  Podręcznik akademicki jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców: studentów prawa, administracji, europeistyki, prawa kanonicznego, doktorantów, kadry akademickiej, a z racji jego praktycznego ukieru ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985611 Autor: Krzysztof Orzeszyna
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Ustawa antykryzysowa Zbiór przepisów z omówieniem
  COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów
  Stan prawny: 8 maja 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wprowadzone: Tarczą antykryzysową 1.0, tj. ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381986977 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce