Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

 1. STATUS PRAWNY URZĘDNIKÓW KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
  STATUS PRAWNY URZĘDNIKÓW KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO
  W opracowaniu omówiona została sytuacja prawna urzędników w Księstwie Warszawskim. Autor przedstawił zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku służbowego pracowników administracji, ich prawa i obo ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 838714861X Autor: KRZYMKOWSKI M.
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 2. ZAPIS ZBRODNI RELACJE Z POZNAŃSKICH SAL SĄDOWYCH
  ZAPIS ZBRODNI RELACJE Z POZNAŃSKICH SAL SĄDOWYCH
  Praca ta jest pierwszą od wielu lat próbą zebrania głośnych spraw karnych toczących się w Wielkopolsce. W odróżnieniu od wydanych już wiele lat temu książek Stanisława Szenica i Jerzego Marciszewsk ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8360550026 Autor: BRZEZICKI K.
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 3. GAI INSTITUTIONES INSTYTUCJE GAIUSA /MIĘKKA/
  GAI INSTITUTIONES INSTYTUCJE GAIUSA /MIĘKKA/
  Institutiones Gaiusa to pierwszy tom z obszernego zbioru zwanego Fontes iuris cognoscendi (Źródła poznania prawa), które w zamyśle Wydawnictwa obejmować ma najważniejsze zabytki prawa rzymskiego. Tłumac ...
  Wydanie: 2003 Isbn: 8387148571 Autor: ROZWADOWSKI W.
  Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
 4. TAJEMNICA ZAWODOWA I JEJ OCHRONA W POLSKIM PROCESIE KARNYM
 5. WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z HISTORII DOKTRYN POLIT-PR WYD2
  WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH Z HISTORII DOKTRYN POLIT-PR WYD2
  Pozycja niniejsza adresowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i administracji, a znaleźć w niej można wybór pism począwszy od Platona, Arystotelesa i Cycerona, a na Ghandim, Mounier sk ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 837285212X Autor: JUSTYŃSKI J.
  Wydawnictwo TNOiK
 6. Rozwój potencjału społecznego organizacji wyzwania w XXI wieku Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego
  Rozwój potencjału społecznego organizacji wyzwania w XXI wieku Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego
  zarządzanie w organizacji procesy społeczne Profesor Marian Dobrzyński obchodzi w 2012 roku 70 rocznicę urodzin i jest to utarczka do wyrażenia stów uznania dla jubilata dodatkowo podziękowania za minio ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788361276937 Autor: Klincewicz Krzysztof
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 7. Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim Wybrane zagadnienia
  Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim Wybrane zagadnienia
  prawo windykacja należności nieruchomości monografie monografie prawnicze LexisNexis Zapis windykacyjny to względnie nowa instytucja w polskim prawie, której stosowanie w praktyce budzi kontrowersje. Aut ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327803634 Autor: Turłukowski Jarosław
  LexisNexis Polska
 8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Nr 1/14
 9. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Nr 2/14
 10. Marka we współczesnym przedsiębiorstwie
  Marka we współczesnym przedsiębiorstwie
  marka reklama kreowanie marki badania rynkowe Celem publikacji jest pokazanie podstawowych zagadnień decyzyjnych związanych z marką, próba ich uporządkowania i stworzenia swoistego kodeksu działań w prz ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788363962197 Autor: Skorek Monika
  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego