Książki o prawie na 2019 rok kodeks komentarz

 1. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i stru ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326496066 Autor: Czepek Jakub
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz
  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wy ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581189 Autor: Paweł Łabuz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
  W książce autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuac ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381603010 Autor: Małgorzata Mędrala
  Wolters Kluwer Polska
 4. Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem
  Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem
  Książka zawiera uniwersalny przykład ze szczegółowym komentarzem projektu uchwały rady gminy / rady powiatu / sej­miku województwa w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej i ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788325546854 Autor: Ireneusz Krześnicki
  Wydawnictwo Municipum S.A.
 5. Umowy w handlu krajowym i zagranicznym Nowe bazy dostawy pułapki zabezpieczenia
  Umowy w handlu krajowym i zagranicznym Nowe bazy dostawy pułapki zabezpieczenia
  Dr Wojciech Budzyński od 28 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych, prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH również szkolenia dla biznesu, jest aktywny ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788375611717 Autor: Budzyński Wojciech
  Poltext Wydawnictwo
 6. Swoboda wypowiedzi artystycznej
  Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzynarodowe i krajowe
  Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzynarodowe i krajowe ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381602716 Autor: Marcin Górski
  Wolters Kluwer Polska
 7. PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2
  Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne
  Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381600354 Autor: Andrzej Bałandynowicz
  Wolters Kluwer Polska
 8. Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
  Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
  Ustawy samorządowe nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach sa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289917 Autor: Sebastian Gajewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
  Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2020 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
  Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Teks ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378040699 Autor: Zysnarska Anna
  Wydawnictwo ODDK
 10. Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
  Ustawa o Straży Granicznej Komentarz
  Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381581042 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck