Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz wzór wniosku o wpis

 1. Użytkowanie wieczyste
  Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej
  Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powia ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604772 Autor: Biblioteka notariusza
  Wolters Kluwer Polska
 2. Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - przesłanki zwrotu nieruchomości
  Książkę o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości przygotowano z myślą o praktykach osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584579 Autor: Bartosz Kasperek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz
  Ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381980791 Autor: Witold Modzelewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz
  Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające Komentarz
  Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W komentarzu skomentowano przepisy: ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581295 Autor: Łukasz Węgrzynowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Użytkowanie wieczyste
  Przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe pytania i odpowiedzi
  Najważniejsze zalety książki o przekształceniu użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588126 Autor: Agnieszka Grabowska Toś
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Kredyt hipoteczny
  Kredyt hipoteczny Komentarz Czech
  Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Autor komentarz Kredyt hipoteczny szczegółowo omówił problemy interpr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608190 Autor: Tomasz Czech
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz
  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz
  Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589390 Autor: Agnieszka Drewicz Tułodziecka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
  Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
  Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy dar ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788376205830 Autor: Łukasz Konieczny
  LexisNexis Polska
 9. Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji
  Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji Komentarz praktyczny Opłaty sądowe wzór wniosku o wpis
  Komentarz omawia zagadnienia związane z postępowaniem wieczystoksięgowym i wnioskiem o wpis do księgi wieczystej składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem obo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588812 Autor: Przemysław Biernacki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
  Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
  Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Publikacja omawia jedno z podstawowych zagadnień prawa wywłaszczeniowego, czyli odszkodowanie. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381608657 Autor: Zbigniew Czarnik
  Wolters Kluwer Polska