Kynologia policyjna

Kynologia policyjna

Wiorowski Grzegorz


Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Isbn: 9788374622493
Rok wydania: 2011

Kynologia policyjna

Niniejsza publikacja prezentuje tematykę szkolenia policjantów w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Ukazuje jego rozwój i rolę szkoleń tam prowadzonych. Zaprezentowano w niej swoją drogą z prawnego punktu widzenia, na podstawie przepisów resortowych regulujących te zagadnienia proces doboru i szkolenia psa patrolowo-tropiącego, zanim stanie się doskonałym narzędziem pracy policjanta, służącym wiernie przez długie lata, bez awarii i narzekań. Jest to publikacja, w której zawarto najistotniejsze materie spojone z kynologią policyjną zarówno w aspekcie historycznego kształtowania się i rozwoju ośrodka szkolenia psów policyjnych  obecnego Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, jakim sposobem i procesów merytorycznych, zgrupowanych ze szkoleniem przewodników i tresurą psów policyjnych.