Kynologia policyjna

Kynologia policyjna

Wiorowski Grzegorz


Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Isbn: 9788374622493
Rok wydania: 2011

Kynologia policyjna

Niniejsza lektura prezentuje tematykę szkolenia policjantów w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Ukazuje jego rozwój i rolę szkoleń w ową stronę prowadzonych. Zaprezentowano w niej poza tym z prawnego punktu widzenia, na podstawie artykułów resortowych regulujących te zagadnienia sprawa sądowa doboru i szkolenia psa patrolowo-tropiącego, zanim stanie się doskonałym narzędziem pracy policjanta, służącym wiernie przez długie lata, bez awarii i narzekań. Jest to publikacja, w której zawarto najistotniejsze materie powiązane z kynologią policyjną także w aspekcie historycznego kształtowania się i rozwoju ośrodka szkolenia psów policyjnych  obecnego Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, w jaki sposób i procesów merytorycznych, zgrupowanych ze szkoleniem przewodników i tresurą psów policyjnych.