Laboratorium chemii organicznej

Laboratorium chemii organicznej

Kowalski Piotr


Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Isbn: 9788301195212
Rok wydania: 2018

Laboratorium chemii organicznej Techniki pracy i przepisy BHP

W podręczniku zawarto cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach rozdzielenia, a także oczyszczania związków organicznych. Kompleksowo omówiono użytecznośc tych związków, z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych oraz wynikających z nich zagrożeń. Podano przepisy BHP, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne stosowanie substancji chemicznych, często rakotwórczych, mutagennych, teratogennych czy po prostu toksycznych.