Last Minute Prawo Pracy 2019

Last Minute Prawo Pracy 2019

Michał Barański


Wydawnictwo: Od.Nowa
Isbn: 9788366026254
Rok wydania: 2018

Last Minute Prawo Pracy 2018

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje:
- przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;

- z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;

- z licznymi przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji;

- z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty:
- tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w Kodeksie pracy;

- w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku;

- numery artykułów regulujących dane kwestie umieszczono w nawiasach kwadratowych – przyspiesza to odnalezienie w książce opisu konkretnych zagadnień;

- diagramy pomagają w uporządkowaniu i zapamiętaniu wiadomości;

- w ramkach Uwaga przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę;

- życiowe przykłady pokazują, w jaki sposób kodeksowe przepisy stosuje się do konkretnych problemów;

- swą wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, uzupełnionych odpowiedziami znajdującymi się na końcu książki. Dzięki książce dowiesz się m.in.:
- co oznacza prawo do swobodnie wybranej pracy;

- kiedy ma miejsce dyskryminacja pośrednia;

- jakich danych osobowych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- jakie konsekwencje dla pracowników może mieć przejście zakładu pracy na innego pracodawcę;

- czy umowa o pracę na okres próbny może być ponawiana;

- ile wynoszą okresy wypowiedzenia dla pracowników z poszczególnym stażem pracy;

- kiedy zwolnienie można określić jako grupowe;

- czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był do niej gotów. [lista zalet]
- Skuteczna powtórka przed egzaminem
- Zapadające w pamięć przykłady i rozwiązania graficzne
- Kompleksowy opis zagadnień uregulowanych w Kodeksie pracy
- Odwołanie do innych ustaw wiążących się z prezentowanymi kwestiami