Leksykon kadrowego Zawiera wzory pism i umów

Styczyński Rafał


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 9788376415291
Rok wydania: 2012

Leksykon kadrowego Zawiera wzory pism i umów

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte w niej porady w zakresie: prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania cudzoziemców, oddelegowania pracowników, obowiązków pracodawcy jako płatnika, kosztów pracowniczych, świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS. Wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 rok