Leksykon VAT 2020 Unimex Zubrzycki Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku
Bestseller

Leksykon VAT 2020 Unimex Zubrzycki Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku

340 zł 266.10 zł

Zubrzycki Janusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380281219
Rok wydania: 2020

Leksykon Vat

Nowe Instytucje w VAT w 2020 roku !!! Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz w Leksykonie VAT. Od 2020 roku zaczną obowiązywać liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:
- nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów zagrożone sankcjami,
- obowiązek wpłaty VAT przez podatników na indywidualny rachunek podatkowy,
- nowe zasady sporządzania i przesyłania ewidencji wraz z deklaracją w ramach jednego pliku JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K),
- nowe klasyfikowanie towarów i usług w oparciu o Nomenklaturę scaloną (CN) i PKWiU 2015 – ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi,
- nowe obowiązki ewidencyjne w VAT,
- zmienione zasady korekty ewidencji,
- sankcje za zaniechanie korekty ewidencji,
- zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników,
- zmiany w rozliczeniach importu towarów,
- określenie w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 282/2011 dowodów wymaganych do zastosowania stawki 0% w WDT.

Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie tych zmian znajdziecie Państwo w najnowszym Leksykonie VAT 2020 . W leksykonie Czytelnicy znajdą też szczegółowe omówienie zmian w VAT, które weszły w życie w trakcie 2019 r. Zubrzycki Janusz zaprezentuje także najnowsze orzeczenia NSA, ETS, a także istotne dla praktyki stosowania VAT – interpretacje podatkowe, częstokroć z omówieniem ich trafności. To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autora do przedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy w stosowaniu VAT.
Omówiono także skutki braku implementacji dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE. Stan prawny z uwzględnieniem aktualnych przepisów dot. VAT, według stanu prawnego na 1 lipca 2020 r.