LexisNexis


wprowadzenie-do-prawoznawstwa-705429i.jpg

Wprowadzenie do prawoznawstwa

Jamróz Adam

Wprowadzenie do prawoznawstwa to podręcznik adresowany nie tylko do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, ale także innych kierunków – zwłaszcza politologii, ekonomii, socjologii czy historii, w jaki sposób również do tych wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy kultury prawnej państw demokratycznych. Praca pokazuje porządek prawa stanowionego jako funkcję wartości i zasad państwa demokratycznego, przejawianych

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 38.50 zł 49

wiktymologia-703093i.jpg

Wiktymologia

Hołyst Brunon

Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktymologia kulturowa, - teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej, - wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej, - kredytobiorcy jako ofiary, - płeć w relacji do wiktymizacji. W podręczniku zostały rozszerzone problemy dotyczące między

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 159.49 zł 199

ustawa-o-swiadku-717591i.jpg

Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Kiełtyka Andrzej

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych w omawianej ustawie. Zasadniczym celem wprowadzenia przez ustawodawcę tej instytucji było stworzenie możliwości pozyskania nowego, skutecznego dowodu w procesie karnym, jednak fundamentalnym problemem praktycznym stała się ocena wartości dowodowej takich zeznań. Niniejszy komentarz, wzbogacony o

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 54.22 zł 69

kodeks-napoleona-708648i.jpg

Kodeks Napoleona

Sójka Zielińska Katarzyna

Moja chwała nie polega na 40 zwycięskich bitwach – mówił na wyspie św. Heleny Na-poleon – bo pamięć o nich zatarło Waterloo. Ale jest coś, czego nic nie zatrze, co żyć będzie wiecznie; tym jest mój Kodeks cywilny. Kodeks [] żyje już przeszło 200 lat, a uroczystości jubileuszowe były świętowane przez środowiska prawnicze kilku kontynentów [] (fragment Przedmowy). W roku 2008 upływa 200 lat od wprowadzenia Kodeksu Napoleo

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 58.93 zł 75

prawo-rzymskie-712381i.jpg

Prawo rzymskie

Kolańczyk Kazimierz

Szczególną zaletą tego podręcznika jest powiązanie instytucji prawa rzymskiego z odpowiadającymi im instytucjami polskiego prawa cywilnego. Ponadto uzupełnione zostały przez autora przypisy bibliograficzne oraz zweryfikowane i uaktualnione normy prawne.

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 46.35 zł 59

wstep-do-prawoznawstwa-703096i.jpg

Wstęp do prawoznawstwa Testy egzaminacyjne

Bator Andrzej

Dla każdego studenta przygotowującego się do egzaminu z przedmiotu Wstęp do prawoznawstwa niniejsza publikacja z pewnością okaże się niezbędną pomocą. Dzięki niej będzie on miał możliwość zweryfikowania i ugruntowania swojej wiedzy z tego zakresu. Książka zawiera ponad 500 pytań, które zebrano w jedenastu rozdziałach, zgodnie z przyjętą przez autorów systematyką wykładu tego przedmiotu. Aby umożliwić zweryfikowanie po

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 29.77 zł 29

proces-karny-kazusy-579875i.jpg

Proces karny kazusy i ćwiczenia Hofmański

Hofmański Piotr

Proces karny. Kazusy i ćwiczenia to publikacja, która w założeniu ma usprawnić i uatrakcyjnić dydaktykę w zakresie procedury karnej oraz sprawić, że zostaną ujednolicone metody nauczania realizowane w ośrodkach akademickich. Materiały zamieszczone w poszczególnych rozdziałach mają pomóc w przygotowaniu się do poszczególnych zajęć dydaktycznych, w jaki sposób również do sprawdzianów i egzaminu końcowego. Dla każdego z tem

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 30.12 zł 59

ustawa-o-ochronie-732430i.jpg

Ustawa o ochronie informacji niejawnych Komentarz

Stankowska Iwona

Wydanie 2, 2014 Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz zawiera analizę prawną instytucji oraz przepisów regulujących tę problematykę, z odwołaniem się do standardów europejskich. Jest to kompleksowe ujęcie zagadnienia ochrony informacji niejawnych. Autorka bada skuteczność systemu ochrony informacji niejawnych, a także dostosowanie poziomu regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji do konstytucyjnie zagwaran

Wydawnictwo: LexisNexis

Cena: 54.22 zł 69

historia-ustroju-i-712382i.jpg

Historia ustroju i prawa polskiego

Bardach Juliusz

Historia ustroju i prawa polskiego Juliusza Bardacha, Bogusława Leśnodorskiego, Michała Pietrzaka to sprawdzony podręcznik, który od ponad 30 lat służy studentom wydziałów prawa, historii oraz pokrewnych kierunków studiów. Obecne wydanie – uzupełnione przez prof. Michała Pietrzaka oraz zespół naukowców – obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie histo

Wydawnictwo: LexisNexis

proces-karny-702825i.jpg

Proces karny zarys systemu Waltoś

Waltoś Stanisław

Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek PAN i PAU. Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury. Piotr Hofmański – profesor zwycz

Wydawnictwo: LexisNexis

Polecane działy

Polecane książki