LexisNexis Polska


Polskiepostepowaniekarne.jpg

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 87.70 zł 119

obrot-wierzytelnosciami.jpg

Obrót wierzytelnościami Monografie

Mojak Jan

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ograniczeń obrotu wierzytelnościami, opisuje instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 55.19 zł 69

etykaprawnicza-izdebski.jpg

Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski

Izdebski Hubert

Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać najwięcej materiału o bezpośrednim charakterze refleksji teoretycznej), problemom deontologii zawodowej, przez pojęcie to (jak w poprzednim zbiorze) rozumie się kwestie ze sfery etyki prawniczej, pozosta

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 37.75 zł 49

Wpis-ksiedze-wieczystej.jpg

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego

Oleszko Aleksander

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze. Wnioski o wpis w księdze wieczystej rozpatrują przeważnie referendarze sądowi, których decyzje w formie orzeczeń w najszerszym zakresie jako pierwsze oddz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 126.49 zł 149

Filozofia-prawa-pytania-odpowiedzi.jpg

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach

Zajadło Jerzy

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii "Prawo w pytaniach i odpowiedziach". Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, postawić tyle budzących żywe spory problemów i oczekiwać tylu odmiennych i wysoce zindywidualizowanych odpowiedzi, jak nie właśnie w ramach filozofii prawa? Podręcznik ten różni się jednak bardzo od dotychczas wydanych w tej serii opracowań

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 41.28 zł 59

spoldzielniemieszkaniowekomentarz.jpg

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Roman Dziczek

Publikacja z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych. Komentarz zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w zakresie praw i roszczeń spółdzielni oraz członków, wyciągi z najistotniejszych dla spółdzielni mieszkaniowych ustaw, a także skorowidz przedmiotowy. Publikacja jest przeznaczona w szczególno

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 95.07 zł 129

Odpowiedzialnosc-majatkowa-malzonkow.jpg

Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń

Andrzej Pokora

Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus wysyłka.Książka omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku. Kwestia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z drugiej strony dotyczy podstawowych interesów rodziny. W książce poruszon

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 51.74 zł 59

ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-gminy-i-o-zmianie-kodeksu-cywilnego-komentarz-9788327806536.jpg

Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Komentarz

Zdun Załęska Katarzyna

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawy Książka przybliża treść przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego m.in. przez analizę bogatego orzecznictwa ukształtowanego w praktyce ich wieloletniego stosowania. Przywołane i omówione orzecznictwo daje możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciami sądów w konkretnych stanach faktycznyc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 51.74 zł 59

postepowanie-cywilne-nieruchomosci-2011-lexis.jpg

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

Roman Dziczek

Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości to monografia, która zawiera omówienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do praw i roszczeń dotyczących nabycia własności nieruchomości – ustawowych i umownych, ochrony własności, rozgraniczenia, zarządzania nieruchomością wspólną, w tym we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, zniesienia współwłasności nieruchomości, a także

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 75.89 zł 89

zasiedzenie-sluzebnosci-przesylu-9788327805607.jpg

Zasiedzenie służebności przesyłu

Bartosz Rakoczy

Wprowadzając służebność przesyłu do systemu prawa polskiego, ustawodawca chciał jak najszerzej - zarówno w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, jak i czasowym - uregulować sytuacje faktyczne polegające na korzystaniu przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości innych osób. Jednym z kluczowych problemów - zarówno w teorii, jak i w praktyce - dotyczących tej instytucji było pogodzenie obecnej rzeczywistości normatywnej z t

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 68.99 zł 79

Polecane działy

Polecane książki