LexisNexis Polska


Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Łukasz Konieczny

Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy darowizny, wymogach aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny, kognicji sądu wieczystoksięgowego w zakresie badania tego rodzaju umów

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 42.30 zł 59

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” noweli

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 85.31 zł 119

Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Barbara Jelonek Jarco

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., a tak

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 180.19 zł 229

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko

W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W komentarzu zostały omówione takie zagadnienia, jak: - struktura

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 227.89 zł 299

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz

Stanisław Rudnicki

Księgi wieczyste oraz hipoteka stanowią niezmiernie ważne instytucje związane z obrotem nieruchomościami oraz bezpieczeństwem kredytu hipotecznego. Kolejne zmiany legislacyjne stopniowo dostosowywały te instytucje do aktualnych potrzeb. W obecnym wydaniu zmiany wynikające z ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystyc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 112.92 zł 159

Hipoteka Komentarze LexisNexis

Hipoteka Komentarze LexisNexis

Czech Tomasz

Hipoteka. Komentarz zawiera jedną z najobszerniejszych analiz przepisów o hipotece na rynku wydawniczym. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono poszczególne instytucje polskiego prawa hipotecznego, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej. Obszerne rozważania odnoszą si

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 141.33 zł 199

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Gryszczyńska Agnieszka

Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego jest poświęcona prawnym aspektom informatyzacji ksiąg wieczystych i obejmuje jej wpływ informatyzacji na funkcje tego rejestru. W publikacji omówiono wykorzystywanie narzędzi informatycznych w wydziałach wieczystoksięgowych, przenoszenie ksiąg wieczystych do elektronicznej postaci

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 69.44 zł 79

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

Magdalena Denecka

Przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 63.80 zł 89

Postępowanie wieczystoksięgowe

Postępowanie wieczystoksięgowe

Piotr Mysiak

Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W monografii zostały przeanalizowane wybrane kwestie ogólne dotyczące: ksiąg wieczystych (system ksiąg wieczystych, ich informatyzacja, przedmiot

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 56.64 zł 79

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Dziczek Roman

Dziczek R. w książce omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 39.43 zł 55

Polecane działy

Polecane książki