LexisNexis Polska


prawo+notariacie+komentarz+tom1.jpg

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko

W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W komentarzu zostały omówione takie zagadnienia, jak: - strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu,- status ustrojowy notariusza a charakter czynności nota

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 241.99 zł 299

Wpis-ksiedze-wieczystej.jpg

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego

Aleksander Oleszko

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 10 dni roboczych , czas dostawy Adresatami książki są notariusze, od których jako profesjonalistów wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze. Wnioski o wpis w księdze wieczystej rozpatrują przeważnie referendarze sądowi, których decyzje w formie orzeczeń w najszerszym zakresie jako pierwsze odd

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 131.99 zł 149

notariat-prawo-komentarz.jpg

Prawo o Notariacie Komentarze LexisNexis Część 2 Oleszko

Aleksander Oleszko

Tom 1 s.739, Tom 2 s.821. Część 2 stanowi kontynuację części 1 tego Komentarza, która ukazała się w 2011 r. W części 2 zostały kompleksowo omówione wszystkie zagadnienia dotyczące czynności notarialnych. W tomie 1 skomentowano przepisy ogólne dotyczące czynności notarialnych oraz tryb ich dokonywania. W komentarzu przedstawione zostały rodzaje czynności notarialnych, problematyka odmowy dokonania czynności notarialnej, cele i

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 286.04 zł 399

praworodzinnepytaniaodpowiedziksiazka.jpg

Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

Mieczysław Goettel

Podręcznik zawiera zwięzłą charakterystykę podstawowych zagadnień prawa rodzinnego. Zaprezentowano problematykę objętą regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz, w niezbędnym zakresie, innych aktów normatywnych. Treść opracowania pokrywa się zasadniczo z programem nauczania prawa rodzinnego na studiach prawniczych, a przyjęty podział zagadnień nawiązuje do systematyki Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jest zbliżony

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 33.16 zł 45

Ustawaochronaprawnabywcylokalu.jpg

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Helena Ciepła

Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali uczestnicy organizowanych szkoleń z zakresu aspektów prawnych ustawy deweloperskiej. Aby uczynić

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 50.85 zł 69

Polskiepostepowaniekarne.jpg

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Naj-wyższ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 87.70 zł 119

prawouniieuropejskiejkarne.jpg

Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów

Janicz

W związku z tym, że od dnia 1 grudnia 2014 r. polscy sędziowie orzekający w sprawach karnych uzyskują uprawnienie do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie instrumentów dawnego III filaru, książka w szczególności adresowana jest do tej grupy praktyków prawa. Zainteresuje również prokuratorów, profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Będzie także interesującym uzupełnieniem wykładu prawa karnego procesow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 50.85 zł 69

obrot-wierzytelnosciami.jpg

Obrót wierzytelnościami Monografie

Mojak Jan

Monografia Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ograniczeń obrotu wierzytelnościami, opisuje instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 52.79 zł 69

etykaprawnicza-izdebski.jpg

Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski

Izdebski Hubert

Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać najwięcej materiału o bezpośrednim charakterze refleksji teoretycznej), problemom deontologii zawodowej, przez pojęcie to (jak w poprzednim zbiorze) rozumie się kwestie ze sfery etyki prawniczej, pozosta

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 36.11 zł 49

Filozofia-prawa-pytania-odpowiedzi.jpg

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach

Zajadło Jerzy

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii "Prawo w pytaniach i odpowiedziach". Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, postawić tyle budzących żywe spory problemów i oczekiwać tylu odmiennych i wysoce zindywidualizowanych odpowiedzi, jak nie właśnie w ramach filozofii prawa? Podręcznik ten różni się jednak bardzo od dotychczas wydanych w tej serii opracowań

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 39.49 zł 59

Polecane działy

Polecane książki