LexisNexis Polska


Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Polskie postępowanie karne Podręczniki LexisNexis

Grzegorczyk Tomasz

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian – częściowo także „wielkiej” noweli

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 85.31 zł 119

Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym Komentarz

Barbara Jelonek Jarco

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., a tak

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 180.19 zł 229

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Prawo o notariacie Komentarz Tom 1 Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko

W pierwszym tomie komentarza prof. Oleszko analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W komentarzu zostały omówione takie zagadnienia, jak: - struktura

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 222.92 zł 299

Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

Łukasz Konieczny

Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy darowizny, wymogach aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny, kognicji sądu wieczystoksięgowego w zakresie badania tego rodzaju umów

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 42.30 zł 59

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych Komentarz

Stanisław Rudnicki

Księgi wieczyste oraz hipoteka stanowią niezmiernie ważne instytucje związane z obrotem nieruchomościami oraz bezpieczeństwem kredytu hipotecznego. Kolejne zmiany legislacyjne stopniowo dostosowywały te instytucje do aktualnych potrzeb. W obecnym wydaniu zmiany wynikające z ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystyc

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 112.92 zł 159

Hipoteka Komentarze LexisNexis

Hipoteka Komentarze LexisNexis

Czech Tomasz

Hipoteka. Komentarz zawiera jedną z najobszerniejszych analiz przepisów o hipotece na rynku wydawniczym. W publikacji w sposób kompleksowy omówiono poszczególne instytucje polskiego prawa hipotecznego, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej. Obszerne rozważania odnoszą si

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 141.33 zł 199

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Gryszczyńska Agnieszka

Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego jest poświęcona prawnym aspektom informatyzacji ksiąg wieczystych i obejmuje jej wpływ informatyzacji na funkcje tego rejestru. W publikacji omówiono wykorzystywanie narzędzi informatycznych w wydziałach wieczystoksięgowych, przenoszenie ksiąg wieczystych do elektronicznej postaci

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 69.44 zł 79

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

Magdalena Denecka

Przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do księgi wieczystej, instytucję rękojmi wiary publ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 63.80 zł 89

Postępowanie wieczystoksięgowe

Postępowanie wieczystoksięgowe

Piotr Mysiak

Monografia, która jest pierwszym i jak dotąd jedynym tak wszechstronnym monograficznym opracowaniem tego zagadnienia w polskiej literaturze. Kompleksowo ukazuje specyfikę wskazanego postępowania. W monografii zostały przeanalizowane wybrane kwestie ogólne dotyczące: ksiąg wieczystych (system ksiąg wieczystych, ich informatyzacja, przedmiot

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 56.64 zł 79

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym Roszczenia o przewłaszczenie

Dziczek Roman

Dziczek R. w książce omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Cena: 39.43 zł 55

Polecane działy

Polecane książki