Likwidacja upadłościowa

Marek Koenner


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Isbn: 8374441720
Rok wydania: 2006

Likwidacja upadłościowa

Książka przedstawia szeroko rozumianą problematykę likwidacji przeprowadzanej w toku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. W kolejnych rozdziałach ujęte zostały zarówno kwestie odnoszące się do samego postępowania likwidacyjnego, jego podmiotów i przedmiotu, jak i zagadnienia materialnoprawne dotyczące głównie sprzedaży poszczególnych składników majątku upadłego. W pracy została ponadto omówiona problematyka skutków oraz skuteczności likwidacji upadłościowej. Niniejsze opracowanie będzie pomocne w pracy syndyków i sędziów-komisarzy oraz wszystkich osób, których dotyczą problemy związane z postępowaniem upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika.