Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

129 zł 104.49 zł

Andrzej Bielski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289016
Rok wydania: 2018

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w często nieefektywne. Celem niniejszej książki jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należności czynszowych, szeroko rozumianego otoczenia prawnego tych działań, oraz instytucji prawnych mogących w istotny sposób poprawić ich skuteczność. Ponieważ książka dotyczy sposobów likwidacji przez wierzycieli zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych, znaczna jej część koncentruje się na omówieniu możliwych do realizacji procesów restrukturyzacji tych zaległości. Dlatego poza prezentacją procedur windykacyjnych, sposobów dochodzenia zaległości czy też uprawnieniach wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, równie szeroko odnosi się do sposobów tworzenia programów restrukturyzacyjnych, zasad i trybu udzielania ulg najemcom czy upadłości konsumenckiej. Co istotne z praktycznego punktu widzenia, przedstawia sposoby postępowania z należnościami trwale nieściągalnymi, który to problem bardzo nurtuje pracowników urzędów gmin, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, a także TBS-ów czy spółek zarządzających gminnym zasobem mieszkaniowym. Zawiera szereg przykładów ułatwiających zrozumienie i praktyczne stosowanie poszczególnych instytucji prawnych. Przedstawia sposoby optymalizacji działań windykacyjnych w kontekście ich efektywności, kosztów oraz decyzji umarzających należności jednostek samorządu terytorialnego.