Lista płac w praktyce 2018

Lista płac w praktyce 2018

149 zł 127.41 zł

Mariusz Pigulski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281782
Rok wydania: 2018

Lista płac w praktyce 2018 odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowiska organów urzędowych, przedstawia zasady obliczania wynagrodzenia w różnych, również nietypowych sytuacjach występujących w praktyce. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi, których nie dostarczają powszechnie obowiązujące przepisy prawne i odkryje rozwiązania problemów, których nie udaje się wyjaśnić przy pomocy programu płacowego. Książka zawiera kompleksowe opracowania na temat naliczania płac, wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, przykładowe listy płac oraz zbiór aktów prawnych związanych z tematyką rozliczania wynagrodzeń.

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

- 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
- wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
- przykładowe listy płac,
- zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
- zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

- zmiany w limitach zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z zfśs, funduszy związkowych, zapomóg losowych czy dofinansowań do wypoczynku dzieci;
- nowe reguły stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu;
- zniesienie limitu składek ZUS od 2019 r.;
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r. (K 11/15) w sprawie rozliczania zagranicznych podróży służbowych kierowców i jego wpływ na wyłączenie z podstawy składek ZUS i podatku należności za te podróże;
- nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- nowe zasady opłacania składek na FGŚP;
- ustanowienie od początku 2018 r. nowej kwoty wolnej od podatku;
- zmiany w naliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego pracowników tymczasowych;
- zmiany w regułach dotyczących ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w służbie zdrowia (wprowadzone na mocy ustawy z 8.6.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych);
- modyfikacje w wysokości płac należnych w samorządzie;
- podwyższenie od 2018 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
- nowe wskaźniki na 2018 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.

6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:

- Przykłady obliczeń krok po kroku
- - Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
- Gotowe schematy postępowania
- - Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.
- Rozwiązania nietypowych problemów
- - Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
- Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP
- - W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
- Wzory dokumentów płacowych
- - Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
- Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń

Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2017 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.

Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:

- Czy zmiana kwoty wolnej od podatku ma wpływ na kalkulowanie miesięcznych zaliczek podatkowych pracowników?
- Jakie są nowe zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
- Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
- W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
- Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
- Jak naliczać podatek od obcokrajowca zatrudnionego w ramach umowy zlecenia?
- Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
- Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
- Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
- Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
- Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
- Co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt?
- Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
- Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
- Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
- Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
- Jak realizować zajęcie komornicze przy umowie zlecenia?
- W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
- Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
- Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
- Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
- Jakie są reguły oskładkowania zleceń i ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców dotyczące uzupełniania podstaw zasiłkowych?
- Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń, gdy pracownikowi przysługują 50%-towe koszty uzyskania przychodu?

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

- ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
- wyznaczania nowego terminu wypłaty,
- rozliczania godzin nadliczbowych,
- rekompensowania pracy w niedziele i święta,
- wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
- rozliczania pracy w nocy,
- wypłaty świadczeń chorobowych,
- dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
- przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
- reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania

warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.