Elementy logiki ćwiczenia, teoria mnogości Stanosz Onyszkiewicz

 1. Logika Widła Zienkiewicz
  Logika Widła Zienkiewicz
  Podręcznik z logiki wyd. Beck obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu: semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk. W podręczniku umieszczono zestaw reguł poprawnego myślenia niezbędnych w p ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381281348 Autor: Tadeusz Widła
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Współczesne zagrożenia demokracji
  Współczesne zagrożenia demokracji Komunikowanie perswazyjne erystyka
  Niniejsza publikacja dotycząca zagrożeń współczesnej demokracji koncentruje się na analizie komunikowania perswazyjnego, które stało się powszechne w związku z amerykanizacją kampanii wyborczych. W m ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788327712028 Autor: Lakomy Lilianna
  WAM
 3. Metacybernetyka
  Metacybernetyka
  Metacybernetyka stanowi kompendium aktualnego stanu polskiej szkoły cybernetycznej, a w szczególności cybernetyki społecznej, w której wyprzedza ona inne kraje. Zasadnicze znaczenie ma opracowanie logiki a ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788394095529 Autor: Kossecki Józef
  Narodowa Akademia Informacyjna
 4. Logika dla prawników Malinowski
  Logika dla prawników Malinowski
  Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawier ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381076999 Autor: Andrzej Malinowski
  Wolters Kluwer Polska
 5. Logika praktyczna
  Logika praktyczna
  Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i innych kierunków humanistycznych. ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788301119027 Autor: Ziembiński Zygmunt
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Hierarchie systemów logiki parakonsystentnej
  Hierarchie systemów logiki parakonsystentnej
  Praca ; na gruncie polskim nie ma odpowiednika. Nowe jest zarówno ujęcie przeglądu wątków związanych z intuicjami dotyczącymi parakonsystencji i historii rachunków z tej rodziny, w jaki sposób też sta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381421904 Autor: Ciuciura Janusz
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Negacja w języku tekście dyskursie
  Negacja w języku tekście dyskursie
  Oddajemy do rąk Czytelników monografię, w której Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381422055 Autor: Szkudlarek Śmiechowicz Ewa
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 8. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
  Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników
  Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381249201 Autor: Radosław Brzeski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Logika dla prawników
  Logika dla prawników
  Logika dla prawników to podręcznik prezentujący zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Zawiera on obszerny wykład działów logiki, wzbo ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788372858320 Autor: Korycka Zirk Milena
  Wydawnictwo TNOiK
 10. Retoryka
  Retoryka
  Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do retoryki. Łączy wiedzę z historii i teorii retoryki z jej współczesnym zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego: literaturoznawstwie ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788301156787 Autor: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Wydawnictwo Naukowe PWN