Transport i spedycja międzynarodowa

 1. Prawo miejscowe
  Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego
  Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorow ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381872768 Autor: Adrian Misiejko
  Wolters Kluwer Polska
 2. Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami
  Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami z suplementem elektronicznym
  Ksiażka uwzględnia przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 888), która jest podstawowym aktem prawnym regulujący ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041764 Autor: Dudziński Zdzisław
  Wydawnictwo ODDK
 3. Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
  Vademecum organizacji gospodarki magazynowej
  Vademecum koncentruje się głównie na omawianiu podstawowych zagadnień organizacji gospodarki magazynowej z uwzględnieniem jej zadań w procesach logistycznych, a także na przedstawianiu zasad i praktyczny ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788374267335 Autor: Zdzisław Dudziński
  Wydawnictwo ODDK
 4. Umowa przewozu osób
  Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim
  W książce szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381874830 Autor: Dorota Ambrożuk
  Wolters Kluwer Polska
 5. Bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim IMDG Code
  Przez pojęcie przewozu towarów niebezpiecznych rozumie się nie tylko samo przemieszczenie tych towarów za pomocą środka transportu, ale również postoje towarzyszące temu przemieszczeniu i czynności ma ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046745 Autor: Karolina Kołdys
  Wydawnictwo ODDK
 6. Miejski transport zbiorowy
  Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca
  Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381871044 Autor: Adrian Misiejko
  Wolters Kluwer Polska
 7. Prawo przewozowe Komentarz
  Prawo przewozowe Komentarz
  W komentarzu do prawa przewozowego kompleksowo omówiono zasady przewozu osób i rzeczy wykonywanego przez uprawnionych do tego przewoźników – opierając się zarówno na przepisach komentowanej ustawy, jak ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381875004 Autor: Dorota Ambrożuk
  Wolters Kluwer Polska
 8. Podstawy transportu i spedycji
  Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym kolejowym i lotniczym
  Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na tle regulacji krajowych oraz międzynarodowych, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, a także trzech konwencji międzynarodowych, ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381871600 Autor: Konrad Garnowski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym
  Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów (z suplementem elektronicznym)
  Praktyczny instruktaż, który przeprowadzi czytelnika po trudnej tematyce transportu i spedycji międzynarodowej. Prosty, wzbogacony o przykłady język książki obejmuje m.in.: - Analizę i omówienie 11 reg ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378041498 Autor: Sikorski Andrzej
  Wydawnictwo ODDK
 10. Logistyka
  Logistyka w sektorze publicznym
  Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i d ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582605 Autor: Sabina Kauf
  Wydawnictwo C.H.Beck