Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Bartłomiej Oszkinis


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606424
Rok wydania: 2019

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Macierzyństwo Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne. W książce Macierzyństwo omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:
- ciąża kontraktowa,
- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,
- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.