Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

189 zł 141.37 zł

Bohdan Bieniek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325558208
Rok wydania: 2014

Małżeńskie prawo majątkowe sądowe Komentarze Tematyczne

Książka Małżeńskie prawo majątkowe to Sądowe Komentarze Tematyczne seria wydawnicza, stworzona przez praktyków z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji. Poszczególne tomy składają się z komentarza tezowego zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia prawnego, części opisowej stanowiącej rozwinięcie i uzupełnienie tez wskazanych w części pierwszej o poglądy doktryny, orzecznictwo i literaturę, systemu odesłań między częściami ułatwiającego szybkie poruszanie się między częścią pierwszą i drugą oraz odnajdywanie w ich treści interesujących Czytelnika wątków. W prezentowanej pozycji przekrojowo przedstawiono problematykę relacji majątkowych pomiędzy małżonkami, poczynając od małżeńskich ustrojów majątkowych, poprzez kwestie mieszkaniowe, z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa bankowego, na prawie spadkowym kończąc. Publikacja dodatkowo została uzupełniona wzorami pism procesowych. W drugim wydaniu Małżeńskie prawo majątkowe przekrojowo przedstawiono problematykę relacji majątkowych pomiędzy małżonkami, poczynając od małżeńskich ustrojów majątkowych, poprzez kwestie mieszkaniowe, podatkowe, związane z działalnością gospodarczą małżonków, dochodzeniem roszczeń od małżonków,alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów, z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa bankowego, na prawie spadkowym kończąc. Publikacja dodatkowo została uzupełniona wzorami pism procesowych.