Marketing i PR podręcznik akademicki

 1. Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce
  Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce
  Z recenzji dr Danuty Dudkiewicz-Zimny: Książka jest rezultatem badań dotyczących trudnej i złożonej problematyki jaką jest standaryzacja polityki marketingowej. Ze względu na nowatorskie ujęcie tematu, ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376413082 Autor: Sagan Mariusz
  Wydawnictwo Difin
 2. Marketing sportu
  Marketing sportu
  We współczesnym świecie następuje coraz szybsza profesjonalizacja i komercjalizacja sportu. Zmienia się więc i rozwija także marketing sportu, istotę marketingu sportu i jego uwarunkowania, rynek i prod ...
  Wydanie: 2015 Isbn: Autor: Sznajder Andrzej
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.