Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców?

Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzystania tej procedury dla wykonawców i możliwości zastosowania środków ochrony prawnej.

Dzięki publikacji czytelnik dowie się m.in:

- w jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania w celu zastosowania procedury odwróconej,
- na jakim etapie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji treści ogłoszenia oraz zapisów siwz,
- jaki jest zakres przeprowadzania badań oferty w procedurze odwróconej,
- czym różni się pojęcie „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” od pojęcia „oferta najwyżej oceniona”,
- w jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację wykonawcy przed podjęciem współpracy.
Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z problemami dotyczącymi unieważnienia postępowania, obowiązkiem informacyjnym, a także prowadzeniem postępowania odwoławczego. Książka ma charakter praktyczny – została oparta na doświadczeniach autorów oraz orzecznictwie KIO