Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2020

Kaźmierski Aleksander


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326497339
Rok wydania: 2016

Meritum Podatki 2016

W jednej zwartym Meritum Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem jest ponadto poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 • Jak realizować zobowiązania podatkowe?
 • Jakie są warunki wspólnego opodatkowania małżonków?
 • Co zalicza się do przychodów związanych z działalnością gospodarczą?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT?
 • Jakie zasady obowiązują przy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 • Czym jest kontrola podatkowa, a czym kontrola skarbowa?
 • Jak przebiega kontrola sądowoadministracyjna decyzji podatkowych?

 • W Meritum omówiono wszystkie zmiany w podatkach jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym m.in. w zakresie:

  Podatku VAT:
  • omówienie nowego rozwiązania w postaci prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego (ustalenie proporcji w wykorzystaniu nabywanych towarów czy usług na cele działalności gospodarczej i na cele inne niż działalność);
  • omówienie istotnych zmian w przepisach dotyczących kaucji gwarancyjnej (m.in. zmiany kwoty gwarancyjnej dla dostawców paliw, zmiany oprocentowania składanej kaucji, wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku w sprawie kaucji);
  • omówienie rozszerzenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT (m.in. w obrocie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, cyfrowych aparatów fotograficznych);
  • omówienie zmian dotyczących ujednolicenia ustalania właściwości miejscowej dla podatnika - bez względu na rodzaj podatku;
  • omówienie zmian w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych (poszerzona lista zobowiązanych).
  Podatku dochodowego od osób prawnych CIT:
  • omówienie nowej regulacji dotyczącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zastępującej ulgę na nowe technologie.
  Podatku dochodowego od osób fizycznych PIT:
  • omówienie nowych regulacji w opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (m.in. nowa definicja przychodów nieujawnionych);
  • omówienie nowej regulacji dotyczącej opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli.
  Podatku od nieruchomości:
  • omówienie nowej definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ustalenie nowego zakresu podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
  • omówienie zmiany sposobu określania części wspólnej nieruchomości.
  Ordynacji podatkowej:
  • omówienie zmian dotyczących m.in.: wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych, pełnomocnictw oraz naliczania odsetek za zwłokę, wprowadzenia nowego standardu przekazywania danych organom podatkowym w postaci JPK, tj. Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  Odpowiedzialności karnej skarbowej:
  • szczegółowe omówienie bardzo obszernej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego.
  Postępowania sądowego w sprawach podatkowych:
  • omówienie zmian związanych z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów;
  • szczegółowe omówienie procedur.
  Do kogo publikacja jest adresowana?

  Publikacja adresowana jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych.

  Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie dla Czytelników Meritum Podatki) co miesiąc - od stycznia do grudnia 2016 r.