Meritum Prawo pracy 2020 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2020 rok
Zapowiedź

Meritum Prawo pracy 2020 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2020 rok

Kazimierz Jaśkowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242967
Rok wydania: 2019

MERITUM Prawo pracy 2018

Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany:
- wynikające z RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wprowadza dozwolony monitoring pracowników oraz monitoring elektronicznej poczty służbowej pracowników (nowe art. 22(2) i 22(3) kodeksu pracy),
- dotyczące możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w formie papierowej i elektronicznej i wynikających z tego obowiązków pracodawców, nowego podziału części akt pracowniczych,
- w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do lat 10,
- dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę,
- wprowadzające jako zasadę wypłatę wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika (forma bezgotówkowa),
- wynikające z ustawy o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej regulującej warunki kontynuowania umów o pracę związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,
- wynikające z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która przyznaje prawo zrzeszania się w związki szerszej liczbie podmiotów, wprowadzająca nowe zasady dotyczące weryfikacji przez pracodawcę liczby związkowców, sposób i częstotliwość przedstawiania przez związek informacji o liczbie swoich członków.

Atutem Meritum prawo pracy 2019 jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.