Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)
Zapowiedź

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Jarosław Mika


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588928
Rok wydania: 2020

Metody szacowania cen transferowych

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. Uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Autorzy poruszają następujące zagadnienia:
podział metod szacowania cen transferowych na dwie główne kategorie (tradycyjne i zysku transakcyjnego);
wybór odpowiedniej metody, prowadzący do znalezienia najodpowiedniejszego sposobu dla danej transakcji z podmiotem powiązanym;
metoda rozsądnej marży (tzw. koszt plus);
metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
metoda ceny odsprzedaży;
metoda zysku transakcyjnego;
metoda podziału zysku.