Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych
Bestseller

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych cywilnych gospodarczych i administracyjnych

179 zł 136.00 zł

Aleksandra Cempura


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248976
Rok wydania: 2018

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

W książce omówiono najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Opracowanie zawiera m.in. zmiany dotyczące: przekroczenia granic obrony koniecznej, oznaczenia wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczeń, terminu przedawnienia roszczenia, naruszenia praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.