Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

69 zł 50.85 zł

Jasudowicz Tadeusz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326433221
Rok wydania: 2014

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Lektura stanowi obszerny zbiór tłumaczeń dokumentów obejmujący również teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia. W lekturze zawarto szerokie spektrum zadań biomedycznych powiązanych pomiędzy innymi z:
- prawami prokreacyjnymi (przerwaniem ciąży, zapłodnieniem pozaustrojowym etc.),
- eutanazją i zgodą na interwencję medyczną,
- genetyką,
- transplantacjami, eksperymentami medycznymi dodatkowo wymogami proceduralnymi dotyczącymi tzw. procesów medycznych,
- ochroną danych medycznych,
- zarządzaniem opieką zdrowotną.