Międzynarodowe stosunki gospodarcze Drozdowska
Bestseller

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Drozdowska

39.9 zł 34,09 zł

Elżbieta Jantoń Drozdowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550229
Rok wydania: 2009

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Elżbieta Jantoń-Drozdowska - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Harvard Business School. Profesor nauk ekonomicznych. Jest profesorem zwyczajnym, zatrudnionym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Wykłada międzynarodowe stosunki gospodarcze, integrację gospodarczą oraz finanse międzynarodowe i przedsiębiorstw. Autorka książek o regionalnej integracji gospodarczej oraz o konkurencji i umiędzynarodowieniu produkcji w Unii Europejskiej, a także wielu opracowań naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w czasopismach krajowych i zagranicznych. W zakresie jej zainteresowań badawczych mieszczą się również problemy współczesnej gospodarki światowej i finansów międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście globalizacji. Międzynarodowe stosunki gospodarcze to podręcznik akademicki do przedmiotów, w ramach których studenci zapoznają się ze zjawiskami i procesami dokonującymi się obecnie w gospodarce światowej. Ich zrozumienie ułatwić mają czytelnikom zawarte w książce podstawowe elementy teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych, a do przemyśleń i dyskusji skłonić ich mają rozważania o charakterze monograficznym.