Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

69 zł 58,29 zł

Adrian Misiejko


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381871044
Rok wydania: 2019

Miejski transport zbiorowy

Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych.
Książka o publicznym transporcie drogowym stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. W książce przedstawiono zagadnienia związane m.in. z:
ustaleniem właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego,
określeniem przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
wyznaczeniem stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
uchwaleniem przepisów porządkowych w gminnym, powiatowym i wojewódzkim regularnym przewozie osób,
wydaniem regulaminu przewozu,
wyrażeniem zgody wymaganej przepisami ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.