MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

59 zł 45.26 zł

Krzysztof Malaga


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325543204
Rok wydania: 2012

MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

Przedmiotem mikroekonomii są badania prowadzone w odniesieniu do działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw). Podręcznik jest próbą harmonijnego połączenia elementarnej wiedzy z zakresu mikroekonomii oraz analizy matematycznej. Rozważania teoretyczne są bogato ilustrowane wykresami i schematami oraz poparte przykładami liczbowymi i zadaniami rozwiązywanymi krok po kroku przez Autora. Zasadniczym celem podręcznika jest:
przedstawienie fundamentalnego dorobku teoretycznego mikroekonomii, w tym: teorii popytu, podaży, wymiany, cząstkowej i ogólnej równowagi rynkowej,
zaznajomienie z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi oraz zasadami wnioskowania opartego na elementarnych pojęciach z zakresu algebry liniowej i analizy matematycznej,
zapoznanie z zasadami prowadzenia analizy dedukcyjnej opartej na przyjętym układzie założeń,
zwrócenie uwagi na warunkowy i ograniczony układem założeń charakter wyprowadzanych wniosków,
zarysowanie najistotniejszych cech współczesnej mikroekonomii oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków jej dalszego rozwoju.
przygotowanie i zachęcenie Czytelników do pogłębiania zdobytej wiedzy.