Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły wzory i przykłady szkolnych dokumentów
Bestseller

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły wzory i przykłady szkolnych dokumentów

69 zł 55.63 zł

Małgorzata Dutka Mucha


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609944
Rok wydania: 2019

Nadzór pedagogiczny

Książka zawiera praktyczne informacje na temat planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. Znajdują się w niej przykładowe plany, narzędzia i rozwiązania dla dyrektorów szkół, które pomogą udoskonalić dydaktyczną i wychowawczą działalność szkoły. W książce Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły zostały omówione takie zagadnienia, jak cele i funkcje nadzoru pedagogicznego oraz wynikające z nich zadania i obowiązki dyrektora szkoły, procedury planowania i prowadzenia podstawowych form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania, zasady planowania, prowadzenia i dokumentowania obserwacji w procesie nadzoru pedagogicznego. Poradnik zawiera również wzory i przykłady szkolnych dokumentów opracowanych w oparciu o najnowsze przepisy prawa.
Zobacz spis treści
Planowanie nadzoru pedagogicznego
Cele i funkcje nadzoru pedagogicznego.
Prawne aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Źródła planowanie nadzoru pedagogicznego.
Realizacja nadzoru pedagogicznego
Ewaluacja wewnętrzna.
Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa.
Monitorowanie pracy szkoły.
Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań.
Planowanie i prowadzenie obserwacji w nadzorze pedagogicznym
Cele i rodzaje obserwacji
Zasady planowania i prowadzenia obserwacji
Arkusze obserwacji
Wykorzystanie wniosków z obserwacji w doskonaleniu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.
Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w planowaniu rozwoju szkoły.