Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski

Łukasz Kroplewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611703
Rok wydania: 2018

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.

W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną?
Kiedy i w jaki sposób można zmienić treść wydanej decyzji lub doprowadzić do jej uchylenia?
Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za jej wadliwość?

Książka Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego stanowi praktyczny przewodnik po nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Jego celem jest przedstawienie poszczególnych instytucji procesowych składających się na system nadzwyczajnych środków weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym przy wykorzystaniu bogatego w tym zakresie dorobku nauki prawa oraz orzecznictwa sądowego (TK, SN, NSA, WSA). Autorzy książki z postępowania administracyjnego w kompleksowy sposób omawiają m.in. zagadnienia związane z:

- wadliwością decyzji administracyjnych i jej skutkami proceduralnymi,
- zbiegiem nadzwyczajnego postępowania administracyjnego z postępowaniem sądowoadministracyjnym,
- zakresem dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego,
- przesłankami umożliwiającymi stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
- nabyciem lub nienabyciem prawa z decyzji administracyjnej.