Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy

Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy

Majchrzyk Zdzisław


Wydawnictwo: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Isbn: 9788385705697
Rok wydania: 2004

Nieletni młodociani dorośli zabójcy i mordercy Monografie psychiatryczne 2. Gdzie kończy się norma, a zaczyna patologia

Książka jest jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku zawierającą porównanie agresywnej działalności nieletnich sprawców zabójstw z aktywnością dorosłych zabójców. Jej autor, specjalista w dziedzinie psychologii sądowej, ukazuje różnice w motywacji działania, właściwościach osobowościowych i percepcji norm społecznych obu grup przestępczych. Książka zainteresuje z pewnością psychologów, psychiatrów sądowych, socjologów oraz wszystkich, którzy zajmują się problemami patologii społecznej. MONOGRAFIE PSYCHIATRYCZNE