Nieodpłatna pomoc prawna
Zapowiedź

Nieodpłatna pomoc prawna

Adriana Sylwia Bartnik


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606240
Rok wydania: 2019

Nieodpłatna pomoc prawna

Książka przedstawia problematykę bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce z perspektywy prawa i socjologii. Szczegółowo omawia uregulowania prawne oraz praktykę udzielania porad prawnych i obywatelskich, dzięki czemu łączy teoretyczne rozważania z praktycznymi wskazówkami. Autorki opisują zagadnienie przedsądowej pomocy prawnej z dwóch perspektyw – analizują zarówno oczekiwania klientów, jak i trudności napotykane przez osoby świadczące tego typu wsparcie. Czytelnik dowie się z książki:

Kto może udzielić pomocy prawnej?
Kto może skorzystać z takiego wsparcia?
Jakie istnieją sposoby udzielania pomocy prawnej osobom wykluczonym?
Jakie są najczęstsze bariery komunikacji sądu z klientem?
W jaki sposób udzielić pomocy prawnej, nie łamiąc przy tym zasad etyki zawodowej?
Poradnik zawiera propozycje zmian legislacyjnych oraz omówienie wyroków w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.