Umowy w obrocie nieruchomościami podziały scalenia rozgraniczenia nieruchomości

 1. Prawo mieszkaniowe Komentarz Becka
  Prawo mieszkaniowe Komentarz Becka
  Zakup lokalu mieszkalnego na wynajem jest obecnie jedną z najpopularniejszych form lokowania kapitału. Wraz ze wzrostem zainteresowania inwestowaniem w ten rodzaj nieruchomości przeobrażeniom zaczął ulega ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585026 Autor: Maciej Kamiński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk
  Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk
  Podręcznik prawniczy z prawa obrotu nieruchomości wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku o ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325589240 Autor: Ryszard Strzelczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Opłata adiacencka i renta planistyczna
  Opłata adiacencka i renta planistyczna
  Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępow ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788361188438 Autor: Agnieszka Lorek
  Wydawnictwo Presscom
 4. Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku
  Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Stan prawny: 1 marca 2019 roku
  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:redukcję deficytu mieszkań,ograniczania barier administra ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604475 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 5. Specustawa mieszkaniowa komentarz
  Specustawa mieszkaniowa komentarz
  Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w ty ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582391 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Dodatki mieszkaniowe Komentarz
  Dodatki mieszkaniowe Komentarz
  Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ub ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586287 Autor: Grażyna Manjura Niśkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Polska klasyfikacja obiektów budlowanych
  Polska klasyfikacja obiektów budlowanych
  Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Pełny tekst klasyfikacji wprowadzonej rozporz ...
  Wydanie: 2002 Isbn: 8371873212 Autor: ODDK
  Wydawnictwo ODDK
 8. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583152 Autor: Piotr Wancke
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kszta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046301 Autor: Romana Pietruk
  Wydawnictwo ODDK
 10. Ustawa o własności lokali Komentarz
  Ustawa o własności lokali Komentarz Zagadnienia regulowane ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym
  Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwes ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600736 Autor: Tymoteusz Barański
  Wolters Kluwer Polska