Umowy w obrocie nieruchomościami podziały scalenia rozgraniczenia nieruchomości

 1. Szacowanie nieruchomości Dydenko
  Szacowanie nieruchomości Dydenko
  Książka o szacowaniu nieruchomości jest kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczącym w szczególności kwestii wyceny nieruchomości. W książce uwzględniono aktualny sta ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877046 Autor: Dydenko Jerzy
  Wolters Kluwer Polska
 2. Własność lokali Komentarz Beck
  Własność lokali Komentarz Szymczak
  W komentarzu omówiono najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem ustawy o własności lokali, w tym te odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, struktury nieruchomości wspólnej czy wy ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381878333 Autor: Iwona Szymczak
  Wolters Kluwer Polska
 3. Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów 2021
  Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchom ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381877022 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer Polska
 4. Wnioski decyzje umowy orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami
  Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami
  Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów i zawiera wzory podstawowych dokumentów administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obliga ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985321 Autor: Wolanin Marian
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Podziały nieruchomości Komentarz
  Podziały nieruchomości Komentarz
  W sposób kompleksowy porusza problematykę procedur i zasad obowiązujących przy podziałach nieruchomości. Jasno i czytelnie ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi przepisa ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788360968277 Autor: Bojar Zygmunt
  Wydawnictwo Gall
 6. Wspólnota mieszkaniowa w praktyce
  Wspólnota mieszkaniowa w praktyce powstanie funkcjonowanie dokumentacja ze wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym
  Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042822 Autor: Substyk Michał
  Wydawnictwo ODDK
 7. Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
 8. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem
  Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady polityka rachunkowości sprawozdanie finansowe
  Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania finansowego. Fachowym komentarzom towa ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046554 Autor: Irena Majsterkiewicz
  Wydawnictwo ODDK
 9. Prawo nieruchomości Strzelczyk
  Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze
  Świetna książka z prawa nieruchomości na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lok ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381287951 Autor: Strzelczyk Ryszard
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o własności lokali Komentarz
  Ustawa o własności lokali Komentarz Hubert Izdebski Zagadnienia regulowane ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym
  Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwes ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600736 Autor: Hubert Izdebski
  Wolters Kluwer Polska