Umowy w obrocie nieruchomościami podziały scalenia rozgraniczenia nieruchomości

 1. Wspólnota mieszkaniowa w praktyce
  Wspólnota mieszkaniowa w praktyce Powstanie – funkcjonowanie – dokumentacja (z suplementem elektronicznym)
  Wspólnota mieszkaniowa, obok spółdzielni mieszkaniowych, jest w naszym kraju dominującą formą zarządzania budynkami z lokalami mieszkalnymi. Krótka i – wydawałoby się – prosta ustawa o własności ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788378042822 Autor: Substyk Michał
  Wydawnictwo ODDK
 2. Rejestry nieruchomości
  Rejestry nieruchomości
  Rejestry nieruchomości. Studium prawnoporównawcze. Monografia Rejestry nieruchomości – studium prawnoporównawcze stanowi pierwszą w Polsce publikację kompleksowo przedstawiającą zarówno genezę, jak ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287749 Autor: Paweł Blajer
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
  Wzory dokumentów w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową + płyta CD
  Książka przedstawia zastosowanie ustawy o własności lokali w praktyce. Zawiera 75 wzorów dokumentów wraz z omówieniem podstaw prawnych i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ich sporządzania. Stanowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381287838 Autor: Zuzanna Tokarzewska Żarna
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Celem publikacji jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583152 Autor: Piotr Wancke
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ustawa o własności lokali Komentarz
  Ustawa o własności lokali Komentarz
  Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwes ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381600736 Autor: Tymoteusz Barański
  Wolters Kluwer Polska
 6. Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
  Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
  Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w s ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046349 Autor: Kinga Grzelak
  Wydawnictwo ODDK
 7. Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kszta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046301 Autor: Romana Pietruk
  Wydawnictwo ODDK
 8. Wycena nieruchomości Komentarz
  Wycena nieruchomości Komentarz
  Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W komentarzu znajdziesz koment ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381247351 Autor: Jerzy Dydenko
  Wolters Kluwer Polska
 9. Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy
  Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy
  Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy. W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podsta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381286169 Autor: Weronika Wenda
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
  Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych
  Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień poda ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248235 Autor: Justyna Hanna Bauta Szostak
  Wolters Kluwer Polska