Umowy w obrocie nieruchomościami podziały scalenia rozgraniczenia nieruchomości

 1. Specustawa mieszkaniowa komentarz
  Specustawa mieszkaniowa komentarz
  Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w ty ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582391 Autor: Ustawy w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz
  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz
  Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszka ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604475 Autor: Komentarze praktyczne
  Wolters Kluwer Polska
 3. Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
  Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kszta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046301 Autor: Romana Pietruk
  Wydawnictwo ODDK
 4. Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
  Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
  Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w s ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378046349 Autor: Kinga Grzelak
  Wydawnictwo ODDK
 5. Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
  Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchom ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381603577 Autor: Seria z paragrafem
  Wolters Kluwer Polska
 6. Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości to publikacja zawierająca kompleksowe omówienie regulacji prawnych związanych z tytułowym zagadnieniem, które w głównej mierze zawarte zostały w ustawie z 21.8 ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584579 Autor: Bartosz Kasperek
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
  Ochrona praw lokatorów Komentarz Chaciński
  Komentarz do ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie p ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581110 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Podatek od nieruchomości
  Podatek od nieruchomości ujęcie praktyczne
  Podatek od nieruchomości to najistotniejszy dochód w gminnych budżetach wśród tych należności, które są wpłacane bezpośrednio do gmin – dlatego znajomość regulacji prawnych związanych z jego pra ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381286671 Autor: Marcin Binaś
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
  Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntó ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381583152 Autor: Piotr Wancke
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Prawo nieruchomości Strzelczyk
  Prawo nieruchomości Strzelczyk
  Szóste wydanie książki z prawa nieruchomości zostało uaktualnione, uzupełnione o nową literaturę i orzecznictwo oraz poszerzone o omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. kształtowania ustroju ro ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381287951 Autor: Strzelczyk Ryszard
  Wydawnictwo C.H.Beck