Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO
Bestseller

Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO

149 zł 136.73 zł

Maciej Kołodziej


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982047
Rok wydania: 2019

Niezbędnik inspektora ochrony danych

Książka dla inspektorów IOD i ADO opisujący:

rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji,
doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspektora,
zmiany i zawiłość prawa ochrony danych,
wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia telemarketingu oraz e-commerce,
wskazówki dotyczące transgranicznego przekazywania danych,
zasady stosowania RODO, w tym ponowne spojrzenie na definicje fundamentalne,
prowadzenie rejestru czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
metodykę prowadzenia Oceny Skutków dla Ochrony Danych,
zasady przygotowania i zawierania umów powierzenia przetwarzania danych,
postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenie ochrony danych osobowych,
sposoby minimalizacji ryzyka podczas przetwarzania danych osobowych,
wymagania stawiane systemom IT i możliwość ich nadzoru przez IOD,
perspektywę przetwarzania danych w technologiach BigData, baz otwartych, AI oraz IoT.