Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

Nomenklatura scalona CN Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT

204.75 zł 149.65 zł

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046578
Rok wydania: 2018

Nomenklatura scalona (CN)

Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji staną się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN.

Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.).

Książka zawiera:
- Część pierwszą – Przepisy wstępne
- Część drugą – Tabela stawek celnych