Upadłość konsumencka Stan prawny 1 marca 2020 roku

Aleksandra Machowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381874717
Rok wydania: 2020

Upadłość konsumencka Stan prawny 1 marca 2020 roku

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w dokonanych zmianach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania. W opracowaniu szczegółowo omówiono dwa tryby postępowań wprowadzonych nowelizacją:
uproszczony, bez konieczności wyznaczania sędziego-komisarza oraz
zwykły, według przepisów dotyczących przedsiębiorców.
Autorka szczegółowo analizuje szereg instytucji dotychczas nieznanych prawu upadłościowemu takich jak np.:
projekt planu spłaty sporządzany przez syndyka;
warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
możliwość odmowy ustalenia planu spłaty.
Opracowanie będzie przydatne w codziennej pracy związanej z obsługą prawną zarówno dłużników i upadłych, jak i wierzycieli, a także w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów proceduralnych powstających przy zbiegu prowadzonych procesów z postępowaniami upadłościowymi.