Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

118 zł 92.93 zł

Praca zbiorowa


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788365887252
Rok wydania: 2017

Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą w jaki sposób najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów:
- wzbogaciliśmy tekst ustawy o zamieszczone w klamerkach tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom;

- zamieściliśmy w książce zweryfikowany tekst uzasadnienia do ustawy, w którym objaśniono cele nowych przepisów, w jaki sposób również istotę zmian, jakie wprowadza nowe Prawo wodne;

- przygotowaliśmy indeks rzeczowy, pozwalający odnaleźć w obszernym akcie prawnym konkretną regulację;

- sporządziliśmy porównanie systematyki ustawy dotychczasowej i nowej w formie czytelnej tabeli ekwiwalencyjnej – jest to klucz powiązań między dotychczasowymi i nowymi przepisami. Dzięki temu książka nie tylko pozwala zapoznać się z nowym Prawem wodnym, lecz także znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach, jakie wprowadza ta ustawa. Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do osób pełniących funkcje w organach administracji publicznej oraz ich pracowników, w jaki sposób i do przedsiębiorców, których dotyczy nowe Prawo wodne. Znajomość nowej regulacji jest niezbędna pracownikom wydziałów do spraw ochrony środowiska w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także pracownikom administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego. Również przedsiębiorcy – w szczególności spółki i jednostki z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, przedsiębiorstwa z branży energetycznej i branży przemysłowej, firmy z sektora budowlanego, biura projektowe, inspektorzy nadzoru inwestorskiego – powinni w jaki sposób najszybciej zapoznać się z nowymi przepisami, aby ocenić ich wpływ na prowadzoną działalność. Kolejną grupą zainteresowanych są też inni posiadacze pozwoleń wodnoprawnych, właściciele urządzeń wodnych, a przede wszystkim gospodarstwa rolne, rolnicy nawadniający użytki rolne oraz gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę ryb.