Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania z suplementem elektronicznym

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania z suplementem elektronicznym

157.5 zł 118.98 zł

Kinga Grzelak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046349
Rok wydania: 2018

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Komentarz do nowych znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycyjnym także po nowelizacji nadal pozostaje otwartych. Z książki dowiesz się jakie są:
warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
warunki techniczne budynków biurowych
warunki techniczne budowy budynku gospodarczego
warunki techniczne dojścia wejścia dojazdu drzwi i eksploatacji budynków
warunki techniczne budynku gospodarczego
warunki techniczne budynku jednorodzinnego
warunki techniczne kategorie budynków
warunki techniczne lokalizacji budynków
warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
warunki techniczne budynków dla osób niepełnosprawnych
nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
warunki techniczne odbioru budynków
warunki techniczne odległość budynku od drogi
warunki techniczne dla budynków przemysłowych
warunki techniczne dla budynków szkolnych
warunki techniczne budynki usługowe
Wciąż aktualne są np. pytania o warunki, na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, o prawne uwarunkowania związane z projektowaniem miejsc postojowych jako zależnych czy o to, jakie są zasady sytuowania wiat względem granic działki.
Wszystkie te zagadnienia przedstawiono z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych. W suplemencie elektronicznym zamieszczono tekst rozporządzenia z uwzględnieniem wyróżnionych graficznie zmian. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.