Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń
Bestseller

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

169 zł 128.58 zł

Agnieszka Wiercińska Krużewska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246736
Rok wydania: 2018

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń Stan prawny: 25 maja 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 378, poz. 650), wchodzących w życie z dniem 1 października 2018 r.

Książka to kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów książki Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skutecznych rozwiązań uwzględniających praktykę funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

W książce zawarto odpowiedzi m.in. na pytania:

- na czym polega obowiązek rozpoznania wymagań i potrzeb klientów?
- jakie są obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń wobec klientów?
- co to jest produkt ubezpieczeniowy?
- jakie są zasady rozpatrywania reklamacji?
- jakie są zasady odpowiedzialności agenta, multiagenta i brokera ubezpieczeniowego?
- jakie są reguły rejestracji pośredników ubezpieczeniowych?
- jakie są zasady oraz przebieg kontroli nad działalnością ubezpieczeniową?
- jakie są obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń wynikające z RODO?

W książce Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń uwzględniono nowelizację ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dokonaną ustawą z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

W niezbędnym zakresie omówiono również inne akty prawne, które wchodzą w swoistą interakcję z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności przepisy:

- ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, które wejdzie w życie 25.05.2018 r.

Książka Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, a także pracowników Komisji Nadzoru Finansowego sprawujących kontrolę nad dystrybutorami ubezpieczeń oraz menedżerów w zakładach ubezpieczeń i firmach brokerskich.