Płace od A do Z w 2019

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wp

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 157.93 zł 199.5

Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Kodeks pracy 2020 Praktyczny komentarz z przykładami ze wzorami dokumentów

Kodeks Pracy 2020

Komentarz do kodeksu pracy uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy dotyczące postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Objaśnia również zmiany obowiązujące

Wydawnictwo: Infor

Cena: 106.99 zł 129

Podróże służbowe

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej - krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych

Jarosław Jurga

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołąc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019

Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Unimex

Dorota Kosacka

Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. Z Leksykonu podatkowego dow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 175.95 zł 232

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Ryszard Kubacki

Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Cena: 173.83 zł 228

Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 6 marca 2020 roku

Budownictwo przepisy 2020

Książka wyd. Legis na 2020 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów i zawiera nową ustawę - Prawo budowlan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 75.96 zł 92.4

Niezbędnik inspektora ochrony danych

Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO

Maciej Kołodziej

Vademecum to przewodniki, prowadzące specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające im ramy działania. Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia dla osób na danym stanowis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 127.41 zł 149

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materia

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 132.49 zł 149.99

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Bartłomiej Janusz

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje do

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 118.98 zł 157.5

Proces karny

Proces karny Zagrodnik

Jarosław Zagrodnik

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.98 zł 79

Polecane działy

Polecane książki