Postepowanie-karne-Kazusy.jpg

Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Katarzyna Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania ora

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 46.33 zł 59

kodeks-cywilny-2018-plus.jpg

Zbiór cywilny Plus 2018

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.09 zł 79

ksiazka-aplikacja-od-ogolu-do-szczegolu-2017-akty-beck.jpg

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aneta Heliosz

Książka Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.69 zł 99

KodekscywilnyEdycjasadowa2013.jpg

Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 rokuKodeks postępowania cywilnego zawiera zmi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kk-2013-kodeks-karny-beck-karnego.jpg

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.6.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Regulaminyinstrukcjeprocedury.jpg

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.99 zł 169

historia-ustroju-i-prawa-polskiego-bardach.jpg

Historia ustroju i prawa polskiego Bardach

Bardach Juliusz

Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii za pomocą doświadczonyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 59.69 zł 75

planowanieprzestrzennekomentarz2015.jpg

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka-procedury-elektronicznego-zarzadzania.jpg

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Grzegorz Abgarowicz

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania re

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpk-komentarz-swiecki-wolters.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości int

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 307.99 zł 399

Polecane działy

Polecane książki