Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Joanna Adamczyk

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 169.62 zł 189

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekono

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 187.33 zł 239

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdrożenia do pol

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy, kazusy, wskazówki

Aleksandra Sypniewska

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Marek Krawczak

Książka ze zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. D

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 268.81 zł 367.5

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Pałka Marian

Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W cz

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów

Cena: 83.59 zł 170

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Grażyna Cern

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Publikacja omawia problematykę prowadzenia działalności gorspodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz gospoda

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 133.43 zł 169

Prawo Unii Europejskiej

Prawo Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego. Pierwsza na polskim rynku publikacja, w której w sposób przystęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Sylwia Spurek

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera takż

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 94.93 zł 119

Polecane działy

Polecane książki