Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

139 zł 105.18 zł

Szymon Romanow


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607087
Rok wydania: 2019

Obrót wierzytelnościami

Kompleksowe omówienie problematyki przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności hipotecznej w prawie polskim. Z praktycznego punktu widzenia mogą być pomocne w formułowaniu postanowień umów mających za przedmiot wierzytelność hipoteczną.