Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera podręcznik z płytą CD

Dariusz Smoliński


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: CD134
Rok wydania: 2017

Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera podręcznik z płytą CD

Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Oferta obejmuje pakiet: podręcznik oraz program komputerowy. Produkt nasz umożliwia dokumentowanie okresowych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzanych przez służbę lub komisję bhp. Podręcznik zawiera szczegółowy opis metody oraz wykorzystania programu komputerowego. Zastosowanie programu umożliwia dokonanie oceny każdego stanowiska pracy, począwszy od niewielkiego stanowiska w zakładzie rzemieślniczym po stanowiska w dużych zakładach przemysłowych o skomplikowanych procesach produkcyjnych.