Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Katarzyna Witkowska Nowakowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248267
Rok wydania: 2020

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają pojęcia i reguły dotyczące przetwarzania danych oraz wątpliwości, które powstały podczas dotychczasowego stosowania rodo. Opisują warunki legalnego przetwarzania danych zwykłych, szczególne kategorie danych i katalog wyjątków, analizują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, a także prezentują cywilnoprawne konsekwencje i odpowiedzialność karną z tytułu łamania przepisów.
Jak skutecznie powierzyć zadania w zakresie przetwarzania danych, aby nie narazić się na konsekwencje? W jaki sposób przeprowadzić tzw. test równowagi między prawnie uzasadnionym interesem administratora a interesami lub prawami osoby, której dane będą przetwarzane? Jak zidentyfikować zagrożenia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz wdrożyć środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszej publikacji. Stanowi ona szczegółową analizę przepisów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności ADO od momentu pozyskania danych do ich usunięcia. Celem książki jest przede wszystkim ułatwienie prawidłowego stosowania zarówno rozporządzenia ogólnego, jak i polskiej ustawy, a także zredukowanie do możliwego minimum ryzyka wystąpienia wszelkich nieprawidłowości.
Sporo miejsca w książce poświęcono zasadom privacy by design i privacy by default, certyfikacji, zatwierdzonym kodeksom postępowania czy katalogowi oceny skutków Data Protection Impact Assessment (DPIA). Książka zawiera ponadto przykłady decyzji Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych i nakładanych przez niego pieniężnych kar administracyjnych, dzięki temu czytelnik zyska cenną wiedzę na temat błędów, których należy unikać.