Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

128 zł 106.99 zł

Jakub Wezgraj


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248168
Rok wydania: 2019

Ochrona danych osobowych w praktyce

Autor szczegółowo omówił wymagania w zakresie polityki informacyjnej, łącznie z tzw. warstwowym spełnieniem obowiązku informacyjnego, oraz realizacji uprawnień osób monitorowanych. Dużo uwagi poświęcił także kwestii szacowania ryzyka i analizie podatności. Publikacja zawiera również kluczowe wzory dokumentów, które powinny znaleźć zastosowanie u każdego administratora danych korzystającego z rozwiązania CCTV.
Publikacja ma pomóc firmom i instytucjom wykorzystującym monitoring wizyjny w spełnieniu obowiązków w zakresie ochrony danych wynikających zarówno z przepisów rodo, jak i z wybranych regulacji sektorowych obowiązujących aktualnie w Polsce. Zastosowanie się do wytycznych wskazanych w opracowaniu pozwoli również przygotować się do ewentualnej kontroli PUODO.
W książce zostały przedstawione podstawy prawne oraz wszystkie kluczowe rozwiązania umożliwiające legalne korzystanie z monitoringu wizyjnego. Czytelnicy dowiedzą się, jak udowodnić, że przetwarzanie danych osobowych np. w postaci wizerunków osób fizycznych jest niezbędne do realizacji określonego interesu oraz że interes ten ma charakter nadrzędny względem praw i wolności osób, których dane dotyczą. Poznają również przypadki, w których stosowanie monitoringu stanowi obowiązek wynikający z aktualnych przepisów prawa.