Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

129 zł 112.35 zł

Marcin Nowak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580359
Rok wydania: 2018

Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, pozostałym członkom wspólnoty lub spółdzielni
- Udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. bankom, małżonkom, wierzycielom
- Przechowywanie aktów notarialnych umowy sprzedaży lokali wchodzących do zasobów wspólnoty
- Monitoring, rejestracja osób na terenie nieruchomości
- Celem publikacji jest przedstawienie regulacji RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych w praktycznym ujęciu, tak aby w jak największym stopniu wyczerpywała omawianą tematykę, mając przy tym na uwadze, iż właściwe wdrożenie oraz przestrzeganie wymagań RODO we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych należy rozpocząć w pierwszej kolejności od prawidłowej interpretacji Preambuły oraz Rozdziałów I–V RODO, a także przepisów najnowszej OchrDanychU.

Książka ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych zawiera omówienie zagadnień prawnych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych wraz z licznymi przykładami i wzorami, dobranymi w taki sposób, aby niniejsze opracowanie jak najpełniej wyjaśniało i wyczerpywało temat, który cały czas stwarza w praktyce wiele wątpliwości. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kompleksowe opracowanie przepisów RODO oraz najnowszej OchrDanychU w praktyce i dla praktyków zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, które jest ściśle związane z przetwarzaniem danych osobowych. 7 najważniejszych atutów prezentowanej książki Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych to:
- zebranie w jednym miejscu wszystkich najistotniejszych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przepisów RODO oraz najnowszej ustawy o ochronie danych osobowych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego przetwarzania danych osobowych, wraz z ich kompleksową analizą;
- praktyczne przykłady zastosowania nowych regulacji przy przetwarzaniu danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych;
- najistotniejsze wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych;
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
- uwzględnienie najnowszego stanu prawnego;
- uwzględnienie i wyjaśnienie zagadnień budzących najwięcej wątpliwości przy przetwarzaniu danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych.

W książce Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- W jakich sprawach będą miały zastosowanie przepisy RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych?
- Jakie dane w obecnym stanie prawnym stanowią dane osobowe we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych?
- Które dane w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych nie podlegają ochronie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych?
- Jakie obowiązki mają wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe jako administratorzy danych?
- Jakie uprawnienia przysługują mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, jeśli chodzi o ich dane osobowe?
- Jaką rolę ma Inspektor Ochrony Danych?
- Jak prawidłowo należy sporządzać klauzule informacyjne?
- Jak sporządzić umowę powierzenia danych osobowych?
- Jak należy sporządzać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?