Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych komentarze do zmian 2020

 1. Niezbędnik inspektora ochrony danych
  Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO
  Książka dla inspektorów IOD i ADO opisujący: rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji, doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspekt ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381982047 Autor: Maciej Kołodziej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Monitoring w placówkach medycznych
  Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych + płyta CD
  Praktyczny poradnik o zasadach stosowania monitoringu w placówce medycznej, który zawiera pakiet wzorów dokumentacji dotyczącej monitoringu, jaki powinna posiadać każda placówka medyczna. Poradnik uwzgl ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381983266 Autor: Aneta Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ochrona danych osobowych w praktyce
  Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO
  Książka zawiera wzory dokumentów - klauzula informacyjna na tabliczkach z oznaczeniem obszaru monitorowanego, klauzula informacyjna (pełna) dla osób przebywających w obszarze monitorowanym, upoważnienie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248168 Autor: Jakub Wezgraj
  Wydawnictwo Presscom
 4. Dostęp do informacji publicznej
  Dostęp do informacji publicznej + płyta CD Szustakiewicz ze wzorami dokumentów
  Publikacja przedstawia w formie poradnikowej zasady dostępu do informacji publicznej – prostej, złożonej i ponownie wytworzonej. W szczegółowy sposób opisuje ona tryby udzielenia informacji publicznej, ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381981965 Autor: Szustakiewicz Przemysław
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ochrona danych osobowych w praktyce
  Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach marketingowych spełniania obowiązku informacyjnego, profilowania, kontroli naruszeń bezpieczeństwa, powierzania danych podmiotom trzecim
  To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych proc ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366248144 Autor: Bartosz Marcinkowski
  Wydawnictwo Presscom
 6. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
  Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
  Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325598679 Autor: Ochrona danych osobowych RODO
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO
  Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku
  Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy\") i w związk ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381588096 Autor: Leszek Kępa
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi
  Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi Wzory pism
  Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej – przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. Poruszone tematy są odzwierciedlen ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381872720 Autor: Piotr Sitniewski
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania
  Książka o narzędziowym charakterze, zawierająca 2 podstawowe akty unijne, które na nowo regulują system ochrony danych osobowych w Polsce i w UE:- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381282024 Autor: Grzegorz Sibiga
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. RODO dla samorządu i administracji
  RODO dla samorządu i administracji zmiany od 4 maja 2019 roku Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive
  Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmi ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375634 Autor: Czajkowska Motosiuk Katarzyna
  Infor